top of page
Doctor and Patient

OOGHEELKUNDE
 

SPREEKUUR OOGHEELKUNDE

De spreekuren vinden plaats op de volgende locaties en momenten:


Dinsdag vanaf 17 uur: Nij Smellinghe

ICPC CODES OOGHEELKUNDE

Oogheelkunde

Refractieanomalie. Refractieproblematiek is niet op te lossen door opticien. Klachten bril niet op te lossen door opticien. Patiënten tussen 18-65 jaar:

  • F91

Diabetische retinopathie-screening na eerdere fundusfotografie in ketenzorg traject.  Met name patiënten waarbij fundusfotografie niet lukt of waarbij andere afwijkingen zijn gevonden of patiënt is niet coöperatief. Of zij die buiten een ketenzorgtraject vallen. Ook patiënten met geringe afwijkingen bij fundusfotografie kunnen naar de anderhalve lijn:

  • F83.01

Persisterende droge ogen: patiënt is gezien door de huisarts met klachten van droge ogen langer dan 3 maanden bestaand. Indien cornea-epitheliopathie volgt verwijzing naar de oogarts:

  • F99.06

VERWIJSINSTRUCTIE

Oogheelkunde
  • Productnaam: 1,5 lijnscentrum Drachten, locatie Nij Smellinghe

    • Via verwijsreden: Refractie-anomalie

    • Via verwijsreden: Diabetische retinopathie screening na eerder Fundusfotografie in ketenzorg traject

    • Via verwijsreden: Persisterende droge ogen

AFSPRAAK MAKEN OOGHEELKUNDE

Een afspraak maakt u via 0512-588871.

bottom of page